BAZALT

BAZALT

 

Sert ve dayanıklı olması, aşınma ve iklim şartlarından en az etkilenmesi nedeniyle tercih edilme sırasında önde gelen doğal taştır.Yer kabuğunun en çok raslanan volkanik kayaçlardan biri olan bazalt, ferromanganez minerali bakımından zengindir. jeolojik zamanlar sırasında 1200 C ’ta püskürtülen çok büyük miktardaki lavların soğuyup katılaşmasından oluşur.

Siyah renkte ve kesif yığınlar halindedir. Doğada kütle, damar ve akıntı halinde bulunur. Başlıca özelliklerinden birisi, altıgen prizmalar biçiminde, büyük sütunlar meydana getirmesidir. Bu sütunlar, mağma akıntılarının soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir. 

Değişik kalınlık ve ölçülerde mimari yapıların her safhasında, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe düzenlemesinde kullanılmaktadır. Ayrıca fiziksel ve mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak kırma Bazalt taşı, değişik doz ve oranlarda agrega olarak beton bileşimine katılmaktadır. 
Bazalt taşı olarak ise raylı yollarda kalkerin yerini çoktan almıştır. Cam-seramikte ve mineral tabanlı yalıtım sistemlerinde kullanılmaktadır.  Bazalt'tan elde edilen taşyünü ise her türlü gemi ve denizde inşa edilen diğer yapıların döşeme ve duvar yalıtımında, yüksek sıcaklığa olan mukavemeti nedeniyle yangın kapılarında, kazan ve kazan dairesinde, klima ekipman ve kanallarında, baca ve bacagazı kanallarında tank ve depolarında, duvar modüllerinde ve tavan izolasyonunda kullanılmaktadır.

 

BAZALT BORDÜR
BAZALT BORDÜR
CİLALI BAZALT
CİLALI BAZALT
HAM BAZALT
HAM BAZALT
HONLU BAZALT
HONLU BAZALT
KUMLAMA BAZALT
KUMLAMA BAZALT
MUCARTALI BAZALT
MUCARTALI BAZALT
PATİNATOLU BAZALT
PATİNATOLU BAZALT
YAĞMUR OLUĞU
YAĞMUR OLUĞU